Kosteudenhallinta ja ilmankuivaus voima- ja vedenkäsittelylaitoksissa

Ilmankuivaus vedenkäsittelylaitoksessa

Pohjaveden ja vesialtaiden lämpötilat ovat usein kastepisteeseen verrattuna paljon matalampia, mikä voi aiheuttaa kondensoitumista vedenkäsittelylaitoksen putkien, venttiilien ja säätimien pinnoilla. Voimalaitoksen kosteustason alentamisella voidaan estää homeen ja sienten kasvua aiheuttavaa kondensaatiota sekä venttiilien ja säätimien ruostumista.

Ilmankuivaimen hankintahinta on pieni verrattuna siihen, että putket pitää maalata tai säätimet ja venttiilit vaihtaa säännöllisesti. Lisäksi siitä on etenevissä määrin hyötyä sienikasvun ja bakteerien eliminoimisessa, koska kuluttajat ovat nykyään herkempiä veden laatuongelmille.

Ilmankuivaus voimalaitoksessa

Kun voimalaitos on huollon ajan tai generaattorin ylikapasiteetin vuoksi joutokäynnillä, puhaltaa ilmankuivain kuivaa ilmaa sekä höyrypuolen että generaattorin käämien läpi. Tämä on muita keinoja edullisempaa ja turvallisempaa. Kuivan ilman puhaltaminen putkistoon on yksinkertainen menetelmä jonka jälkeen laitos voi palata verkkoon jo muutaman tunnin kuluttua muutaman viikon asemesta.

  • The best type of dehumidifier for any specific application will depend on the environment it's being used in and the level of control needed. Very cold or close control drying applications will benefit from using desiccant dehumidifiers. Dehumidification at conditions above 15-20°C and for humidity control of 50%RH and above would largely benefit from condensing dehumidifier technology.

  • To prevent condensation on pipes, the air dew point temperature has to be below the pipe surface temperature to prevent moisture condensing on the cold surface. To calculate what relative humidity the air would need to be for the air dew point temperature not to be reached, you would need to know the surface temperature of the pipe and the ensure that the absolute moisture content in the air surrounding the pipe is less than the surface temperature at 100%RH.

Get free expert advice on dehumidification in water treatment and power plants

Tämäkin saattaisi kiinnostaa sinua...