Ilmankostutusta teollisiin ja julkisiin tiloihin

Condairin kostuttimilla ja haihdutusjäähdytysjärjestelmillä on autettu parantamaan tuottavuutta ja terveellisyyttä monissa julkisissa ja teollisissa käyttökohteissa eri puolilla maailmaa jo 75 vuoden ajan.

Muut kostuttimien käyttökohteet

Kostutusta ja haihdutusjäähdytystä käytetään moniin eri tarkoituksiin joka puolella maailmaa.

Lisätietoja

Kostutus elintarvike- ja juomateollisuudessa

Kosteudenhallinnalla voidaan kasvattaa elintarvike- ja juomatuotannon tuottavuutta tuotteiden laatua parantamalla ja jätteen määrää vähentämällä.

Lisätietoja

Kostutus teollisessa ja kaupallisessa tuotannossa

Optimaalisella kosteudenhallinnalla voidaan parantaa tuottavuutta monissa teollisissa ja kaupallisissa tuotantoprosesseissa.

Lisätietoja

Terveys ja hyvinvointi

Sairauksien ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä monissa tilanteissa joka päivä.

Lisätietoja

Kuivaus & ilmankuivaimet

Ilmankuivaus on monissa tuotantoympäristöissä elintärkeää. Se vaikuttaa myös ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin ja suojaa materiaaleja kondensoitumi...

Lisätietoja