Productivity, Sustainability and Health through Air and Water

Toiminnan tavoitteet

  • Ymmärrämme asiakkaidemme erityistarpeet ja pyrimme antamaan heille ammattimaista neuvontaa ja tukea ja tarjoamaan energiankulutukseltaan optimoituja ratkaisuja, jotka edistävät tuottavuutta, kestävää kehitystä ja terveyttä.
  • Toimittamamme tuotteet ja palvelut ovat maailmanluokkaa, suorituskyvyltään ja laadultaan ne edustavat alan kärkeä.
  • Tarjoamme asiakkaillemme varmuuden siitä, että toimittamamme ratkaisut toimivat kunnolla ja tehokkaasti koko käyttöikänsä ajan.
  • Toimimme asiakkaidemme kumppanina tarjoamalla palveluita, joiden ansiosta heidän investointinsa ilma- ja vesitekniikkaamme tuottaa pysyvästi mahdollisimman hyvän tuoton.
  • Olemme maailman markkinajohtaja kostutuksen alueella ja kehitämme tätä erikoisalaa innovaatioilla.
  • Muodostamme kaikille työntekijöillemme dynaamisen, haastavan, motivoivan ja palkitsevan työympäristön. Yrityskulttuurimme, jossa työntekijöihin luotetaan, jossa heitä kannustetaan ja jossa heille annetaan vastuuta ja tunnustusta, tukee heidän lahjakkuuttaan.

Yrityskulttuuri

Condairin yrityskulttuuri perustuu moraalikäsityksiin ja ajattelutapoihin, jotka kuvastuvat jokaisen työntekijämme käytöksestä ja näin ollen vaikuttavat myös etiikkaamme ja imagoomme. Toteutamme arvojamme jokapäiväisessä työssämme, toistemme kohtaamisessa, päätöksenteossa, suoritusten arvioinnissa, tiedottamisessa ja viestinnässä ja suhteessamme osakkeenomistajiimme.

Dynamic and Straightforward

Dynaaminen ja kiertelemätön

Olemme tulevaisuuteen suuntautuva yritys, muutokseen suhtaudumme luottavaisesti ja pyrimme osallistumaan siihen aloitteellisesti. Olemme
päättäväisiä, emme epäröi toimia tai reagoida. Olemme rehellisiä, ja meidän kanssa on helppo tulla juttuun.

Cooperative and Open Minded

Yhteistyökykyinen ja avoin

Yhdessä olemme vahvoja, silloin, kun auliisti jaamme tietoamme, taitojamme ja ideoitamme. Kuuntelemme ja kunnioitamme mielipiteitä, jotka poikkeavat omistamme. Olemme avoimia uusille ideoille ja tavoille tehdä asioita.

Result Oriented

Tulossuuntautunut

Koska tähtäämme tavoitteisiimme, pystymme keskittymään oleelliseen. Olemme peräänantamattoman sitkeitä ja pyrimme määrätietoisesti päämääriimme. Tyytyväisiä voimme olla vain, kun päättäväisyytemme johtaa toistuvasti hyviin tuloksiin.

Arvolupaus

Condair ohjaa liiketoimintaansa niin, että kaikkien yrityksemme menestyksestä hyötyvien tarpeet tulevat huomioiduiksi. Toimintamme on pitkäjänteistä, ja tiedämme, että tuleva menestyksemme riippuu täysin siitä, ovatko kaikki osallistujat apunamme ja tyytyväisiä. Laatimamme arvolupaus muodostaa perustan pitkäkestoiselle yhteistyölle kaikkien niiden kanssa, jotka yrityksemme menestyksestä hyötyvät. Näkemyksemme mukaan ajatustenvaihto kaikkien yrityksemme menestyksestä hyötyvien ryhmien edustajien kanssa on tärkeä väline parannuksiin tähtäävässä kehityksessä.

Asiakkaat

saavat meiltä tarpeisiin vastaavaa ja käyttäjäystävällistä tarjontaa.

Jälleenmyyjät

pystyvät tuotteidemme ansiosta saavuttamaan kestävän kilpailuedun.

Työntekijät

saavat turvaa, haastavia ja palkitsevia tehtäviä sekä reilun korvauksen.

Tavarantoimittajat

ovat meidän näkökulmastamme pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, jotka voivat luottaa meihin.

Kestävä kehitys

Sosiaaliset, eettiset ja ympäristöön liittyvät näkökulmat ovat saamassa yhä enemmän painoarvoa. Ajan mittaan voimme menestyä, jos liiketoimintamme tuo oman panoksensa taloudelliseen kehitykseen ja edistää ympäristön terveellisyyttä.Haluamme yrityksenä näyttää esimerkkiä ja kannustaa myös työntekijöitämme tiedostamaan oman ekologisen jalanjälkensä ja tukea aiheeseen liittyviä hankkeita. 

Evaporation

Ympäristö

Me Condairilla uskomme, että ympäristö ja tulevat sukupolvet hyötyvät siitä, että panostamme energiatehokkaaseen ja vähäpäästöiseen tekniikkaan kuten epäsuoraan haihdutusjäähdytykseen, lämmön talteenottoon ja adiabaattisen kostutusratkaisujen sijoitteluun.

Vaporization

Resurssitehokkuus

Condairilla resurssitehokkuutta edistetään parantamalla laatua ja tuottavuutta jatkuvasti, sillä sen seurauksena resursseja säästyy ja jätettä syntyy vähemmän.

Atomization

Avoimuus

Me Condairilla uskomme, että julkistamalla merkityksellisiä ja täsmällisiä dokumentaatioita ja ympäristötietoa tuotteistamme niiden kehityskaaren eri vaiheista pystymme myös lisäämään asiakkaidemme ympäristötietoisuutta.