Spray booth & coatings humidification & humidity control

Kostutus ja kosteudenhallinta maalauskammioissa ja pinnoituksessa

Vähän liuotinaineita sisältävien, vesiohenteisten pohja- ja pintamaalien yleistynyt käyttö tekee maalauskammioiden kosteudenhallinnasta erittäin tärkeää. Vesipohjaisia maaleja käytettäessä suhteellinen ilmankosteus (RH) on usein jopa 65–75 % – näin ruiskutuslaatu pysyy tasaisena, kun aerosolien haihtuminen ja pigmenttien paakkuuntuminen estyy, ruiskutusnopeus säilyy vakaana, eikä maali kuivu liian nopeasti. Sumutus- ja kennokostuttimia käytetään usein niiden taloudellisuuden vuoksi, ja pienemmissäkin käyttökohteissa voidaan käyttää höyryä.

Korkeasta suhteellisesta ilmankosteudesta on tietenkin haittaa kuivausprosesseissa, mutta kun metalliosat tulevat uunista, hiottavat, korjattavat ja tarkastettavat alueet saattavat olla kuumia ja kuivia. Se hankaloittaa työtä, ja muodostuva sähköstaattinen varaus vetää pölyä komponentteihin. Käyttämällä kostutinta haihdutinjäähdyttimenä voidaan kumpaankin ongelmaan vaikuttaa yhtä aikaa: ilman jäähdyttäminen parantaa työympäristön turvallisuutta ja tuottavuutta, ja suhteellisen kosteuden lisääntyminen purkaa sähköstaattista varausta. Tällä menetelmällä tarkastuspaikan lämpötila ja suhteellinen kosteus voidaan muuttaa taloudellisesti ja tehokkaasti lukemista 35 °C/15 % lukemiin 22 °C/65 %.

Sähköstaattinen maalaus ja jauhemaalauskammiot

Taloudelliset ja ympäristövaatimukset kuten jätteen vähentäminen, ohiruiskutuksen hallinta, hiukkasten talteenotto ja liuotinten käytön vähentäminen ovat lisänneet sähköstaattisen ja jauhemaalauksen suosiota etenkin laajamittaisissa teollisissa käyttökohteissa robottikäyttöisissä, manuaalisissa ja liukuhihnatoimisissa maalauskammioissa. Tässä prosessissa jauheen ja maadoitetun kohteen välillä täytyy ylläpitää varauseroa, jotta pinnoitteesta tulee suoraan ja epäsuorasti hyvin tasainen, ohiruiskutus saadaan minimoitua ja jätettä syntyy vähemmän.

Jos RH on liian suuri, sähköstaattiseen varaukseen tulee katkoksia, mikä heikentää maalin kiinnittymistä, ja vastaavan pintalaadun saavuttamiseen tarvitaan suurempaa virtausmäärää. Vähäinen suhteellinen kosteus heikentää koronapurkauksen luonnetta siten, että jauheeseen ei muodostu kunnon varausta, ja jauheen ja maalattavan kohteen välinen siirtoteho huononee, minkä seurauksena kerroksesta ei tule halutun paksuista, ja lisäksi esiintyy Faradayn häkki -ilmiötä. Kustannukset kasvavat ja jätteen määrä lisääntyy. Alhainen RH aiheuttaa myös valokaaren vaaran.

Sähköstaattisessa ja jauhemaalauksessa ihanteellinen suhteellinen ilmankosteus on 45–60 %, kun lämpötila on 20...25 °C.

Upotus ja galvanointi

Monivaiheisissa maalaus- ja pintakäsittelyprosesseissa metalliesineitä siirretään säiliöstä toiseen. Kuumassa ja kuivassa ilmastossa ilmakehän kosteuden puute voi saada työkappaleen kuivumaan liian nopeasti ja epätasaisesti, etenkin jos tulee viiveitä eikä työkappaletta voida siirtää seuraavaan vaiheeseen. Tällöin pinta kuivuu epätasaisesti, jolloin siihen muodostuu värjäymiä ja pinnan laatu heikkenee seuraavissa käsittelysäiliöissä. Pinnoitteen poistaminen ja työkappaleen uudelleenkäsittely vie aikaa ja aiheuttaa jätettä. Pinnan nopea kuivuminen voidaan estää pitämällä suhteellinen ilmankosteus lukemassa 50–60 %.

Maalaus- ja pinnoitusympäristön hallinta

Tavallisesti ilman lämpötilaa ja suhteellista ilmankosteutta säädetään ilmankäsittelyjärjestelmällä, kostuttimella varustettu, toimittaa käsitellyn ilman suoraan yhteen tai useampaan maalauskammioon. Järjestelmän toimittaa joko maalauskammion valmistaja, tai se voidaan suunnitella erikseen ja tilata ilmankäsittelylaitteen (AHU) valmistajalta.

Toimitilojen sisälle sijoitetut yksittäiset maalauskammiot voidaan varustaa omilla ilmankäsittelylaitteilla, tai maalauskammion ympärille voidaan muodostaa ylipaineistettu eristystila, jossa on sopiva lämpötila, RH ja ilmansuodatus ja jossa materiaalia ja tarvikkeita myös voidaan säilyttää.

Kosteudenhallinnan kysymyksissä Condair on maailman johtava asiantuntija, jolla on vuosien kokemus yhteistyöstä maalauskammiovalmistajien, ilmankäsittelylaitteiden valmistajien ja loppukäyttäjien kanssa maalaus- ja jauhemaalauksen tuottavuuden parantamiseksi.

Maalauskammioiden ja pinnoitteiden kostutuksesta on seuraavia etuja:

 • Staattinen sähkövaraus pienenee ja pölyä tarttuu pinnoille vähemmän
 • Ruiskutussuuttimen ja pinnan välillä haihtuu vähemmän suihketta
 • Liian nopea ja epätasainen kuivuminen vältetään
 • Haihdutusjäähdytys hiomoissa ja tarkastusalueilla
 • Optimaalinen ympäristö sähköstaattiseen ja jauhemaalaukseen
 • Tuotanto tehostuu, hionnan tarve vähenee, maalikustannukset pienenevät ja lopputulos paranee

Maalauskammio- ja pintakäsittelyasiakkaisiimme lukeutuvat

  – Boeing, Australia

  – Rolls Royce, Yhdistynyt kuningaskunta

  – Bae Systems, Yhdistynyt kuningaskunta

  – Toyota, Kiina

  – Decomp SAS, Ranska

  – Airbus, Ranska

  – Volkwagen, Intia

  – Calibre, Yhdysvallat

  – HMF Group, Tanska

  – Fokker Aerostructures, Alankomaat

  Juttele asiantuntijan kanssa maalauskammion kosteuden parantamisesta

  Tämäkin saattaisi kiinnostaa sinua...