Teurastamoiden kostutus haihtumishävikin vähentämiseksi

Kun vasta teurastettua ruhoa aletaan jäähdyttää varastointilämpötilaan, sen paino pienenee, kun siitä haihtuu kosteutta ilmaan. Kokonaispaino voi vähentyä jopa 3 %, jäähdytysprosessista riippuen. Suurimmillaan painon aleneminen on jäähdytyksen alkuvaiheessa, kun lämpötilaero ruhon ja viileätilan välillä on suuri.

Kun suhteellinen ilmankosteus ruhojen ympärillä nostetaan 90–95 %:iin, ruhoista ei poistu kosteutta, ja painon aleneminen saadaan vähennettyä alle 1 %:iin. 

Tämä parantaa teurastamotoiminnan kannattavuutta välittömästi, sillä muutoin normaalikokoisen naudan ruhon puolikkaasta haihtuisi jäähdytysvaiheessa noin 4 kg.

Sen lisäksi, että viileätilan suurempi ilmankosteus vähentää painohävikkiä ja parantaa siten tuottoa, se myös parantaa ilman lämpöjohtavuutta. Sen seurauksena ruhot saavuttavat varastointilämpötilansa nopeammin, mikä puolestaan vähentää kylmäsäilytyksen energiakustannuksia ja estää mikrobien kasvun lihassa.

Get a FREE 10-point guide to reducing evaporative losses during primary chilling with humidity control

Tämä opas johdattaa teurastamopäällikön vaihe vaiheelta kostutuksen toteuttamiseen oikein ensi vaiheen jäähdytyksessä.

Saat omasi napsauttamalla tästä

Condairin kostutuksesta on teurastamoille seuraavia etuja:

  • Alkuvaiheen jäähdytyksen aikainen painohävikki vähenee noin 1 %:iin
  • Tuottavuus paranee välittömästi
  • Ruhojen lämmönluovutus paranee ja jäähdytysvaihe lyhenee
  • Kylmäsäilytyskustannukset pienenevät, kun jäähdytys nopeutuu
  • Nopeampi jäähdytys vähentää mikrobien kasvua
  • Äärimmäisen hygieeniset tuotteet ovat ehdottoman luotettavia
  • Kattava palveluvalikoima: neuvonta, suunnittelu, toimitus, asennus, käyttöönotto, kunnossapito ja varaosat

GM-teräs vähentää ruhon painohävikkiä

Reduced carcass weight loss

”Riippumattomat testaukset ovat osoittaneet, että ylläpitämällä kosteutta optimaalisella tasolla jäähdytyksen aikana ruhon painohävikki vähenee, eikä viileätilaan muodostu kondenssia.” Robert Ten Cate, konsultti, GM Steel. Lue lisää...

Tämäkin saattaisi kiinnostaa sinua...