Condairin kostutusjärjestelmiä käytetään moniin eri tarkoituksiin joka puolella maailmaa

Data centre humidification

Provides high capacity, low cost evaporative cooling and combats ESD.

Lisätietoja

Concert halls & organ humidification

Preserving organs and protecting wooden instruments and auditoriums.

Lisätietoja

Museums, galleries, art & antiques humidity control

Consistent and reliable humidity control is essential to preserve works of art and antiques in heritage sites.

Lisätietoja

Sähköstaattisen varauksen ehkäisy kostutuksen avulla

45–55 % RH ehkäisee sähköstaattisen varauksen muodostumista tuotantoympäristössä.

Lisätietoja

In-duct evaporative cooling strategies

The three main AHU evaporative cooling strategies explained, covering direct, in-direct and exhaust air cooling.

Lisätietoja

Outdoor mist cooling systems

An outdoor evaporative cooling system designed and delivered by Condair will provide the amount of cooling needed, fit seamlessly with the surroundin...

Lisätietoja